Wersje językowe
REGULAMIN

Regulamin

 

   Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.grandautopl.pl prowadzony jest przez firmę GRANDAUTO S.C. GRZEGORZ KOCINSKI SEBASTIAN GRZYBOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Czermin 67b 63-304 Czermin NIP: 6080107570 REGON:302515325 adres poczty elektronicznej: Grandautopl@o2.pl, numer telefonu: 531152225.

 

Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego i zwrotów.§ 1 ZAMÓWIENIA

Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kc i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kc. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kc, a ma jedynie charakter informacyjny.

1.1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę̨.

1.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia.

1.3. Realizacja zamówień́ następuje w terminie podanym w opisie produktu licząc od dnia wpłynięcia płatności. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów w najdłuższym terminie spośród terminów podanych na kartach wszystkich produktów.

1.4. W przypadku gdy zamówienie jest dokonywane przez przedstawiciela Zamawiającego to osoba ta poprzez złożenie zamówienia u Sprzedawcy potwierdza, że posiada pełne prawo do jego złożenia. Niezależnie od powyższego Sprzedawca jest w każdym czasie uprawniony do żądania od osoby składającej zamówienie potwierdzenia, że jest ona uprawniona do jego złożenia.

1.5. Składając zamówienie po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

1.6. Jeżeli Zamawiający zalega z płatnością/płatnościami za inne zamówienia, Sprzedający rezerwuje sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.7. Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Sprzedającego, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.8. Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.

1.9. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.

1.10. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
b. Procesor: 1 GHz
c. RAM: 1 GB pamięci RAM
d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
f. Sterowanie: klawiatura, mysz
g. Opcjonalnie: słuchawki
h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

1.11. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Sprzedającego treści o charakterze bezprawnym.

1.12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
a. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
b. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

§ 2 PŁATNOŚCI

2.1. Płatności za towar można dokonywać w następujący sposób:

 

 

  1. Płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
  2. Wysyłka za pobraniem
  3. Przelew na konto bankowe ( termin dostawy 1-2 dni po odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym).
  4. Karty płatnicze (termin dostawy 1-2 dni od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji):

       * Visa
       * Visa Electron
       * MasterCard
       * MasterCard Electronic
       * Maestro

  1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  2.  Forma zwrotu środków m.in. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego."].2.2. Faktury płatne są przelewem przed odbiorem towaru (przedpłata 100%) lub gotówką przy odbiorze towaru.

2.3. W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Sprzedającego przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę oraz obciążenia płatnika kosztami upomnień.

2.5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

2.7. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto/netto.Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym Zamawiający ma prawo od odstąpienia od umowy.

§ 3 TOWAR

3.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.2. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura przedmiotu mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy w odcieniach pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

§ 4 TRANSPORT/DOSTAWA

4.1. Ceny towarów zawarte w cenniku Sprzedającego ustalone są na bazie GRANDAUTO S.C. , magazyn Sprzedającego. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem po uprzednim umówieniu. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający - koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Sprzedającego niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

4.2. Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu - do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

4.3. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

§ 5 ZWROTY I REKLAMACJE

5.1. Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Po sprawdzeniu odesłanego towaru  przelewamy pieniądze na wskazane konto. Szegółowe informacje pod numerem działu reklamacji : 888 253 953 .

5.2. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach musza dotrzeć do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

5.3. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sprzedający nie uznaje odstępstw od tej reguły.

5.4. Nie odbieramy paczek pobraniowych. Po sprawdzeniu odesłanego towaru  przelewamy pieniądze na wskazane konto. Szegółowe informacje pod numerem działu reklamacji : 888 253 953

§ 6 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

6.1. Sprzedający przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Zamawiajacym usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Zamawiającego urządzeniu końcowym. Zamawiający może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

6.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),
b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej, lub Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszą, lub Opera, Safari, Gogle Chrome w wersjach najnowszych,
c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,
d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),
e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),
f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

6.4. Sprzedający informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 8.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

6.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 7 DANE OSOBOWE

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedającego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Zamawiającego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – GRANDAUTO S.C., z siedzibą w Czerminie.

7.4. Każdy Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora info@heatransfer.pl lub poprzez zalogowanie się na swoje konto w Sklepie (zakładka Moje Dane).§ 8 POZOSTAŁE WARUNKI

8.1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

8.2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą̨ powiadamiani drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 10 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

8.3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronach sklepu. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

8.4. Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8.6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl